staršie čísla

Editoriál

Potraviny rastú všade okolo nás,
stačí po nich len siahnuť. To jedno z hlavných posolstiev našej nedávnej návštevy na Gazdovskom dvore v Branove. Pri príprave reportáže do májového vydania Slovenského CHOVu sme boli svojím spôsobom aj zahanbení. Myšlienka, že kto kosí trávu preto, aby ju potom vyhodil, alebo prinajlepšom dal na hnoj či do kompostu, sa totiž týka nielen jej profesionálneho využitia, ale aj utilizácie tohto vzácneho daru pri každom rodinnom dome. Do svedomia by si mali vstúpiť aj všetci majitelia pozemkov, ktorí ich nechávajú neošetrené a tým škodia rázu krajiny. Tu máme na mysli aj obce, ktoré sú vám ochotné dať pokutu za to, že parkujete svoje auto na „trávnatej“ ploche, pritom sa o ňu nie sú schopné (možno ani ochotné) postarať (napriek tomu, že im to predpisuje zákon). Pýtate sa ako súvisí tento úvod s témou mesiaca zameranou na výrobu krmovín. Odpoveď znie – veľmi. Niekedy totiž tá „výroba“ nemusí byť ani výrobou. Niektoré porasty stačí pokosiť, nasušiť a pozbierať, o ostatné sa postará sama príroda. Porasty, o ktoré sa nikto nestará, sa devastujú a väčšinou sa zvrháva aj ich botanické zloženie. To je zlá cesta. Vrcholom ignorancie sú niekoľko rokov ...V aktuálnom čísle 5/2014 nájdete
Exporty ošípaných z EÚ klesajú

Vďaka cieľavedomému prístupu k výrobe v Sp. Bystrom profitujú ako v RV tak i v ŽV

Aké nástrahy čakajú na cenotvorbu plodín v 2. kvartáli roku 2014?

Vysvetlenie nejasností okolo legislatívy novej SPP považuje ministerstvo za dôležité (rozhovor s prof. Ing. Magdalénou Lacko-Bartošovou, CSc., štátnou tajomníčkou MPRV SR)

Kvalita a stráviteľnosť je to, čo sa pri krmovinách počíta

Ekonomika výroby sena z viacročných krmovín na ornej pôde

MATIF: Ukrajina ostáva podporou cien obilnín

Akcie skorigovali, následne značnú časť strát vymazali

© agromagazín 2007-2013