agromagazin logo

am banner

Meniny

Kontakty

Vydáva: Slovenský CHOV, s.r.o., tel., fax.: 037 778 40 70

Korešpondenčná adresa: Slovenský CHOV, s.r.o., P.O. Box 57 F, 949 58 Nitra

Redakcia: Ing. David Karkulín, tel. 0905 620 195, karkulin@mmpress.sk
Ing. Marian Dukes, tel. 0905 249 354, schov@slovenskychov.sk

Inzercia:
Štefan Ščecina (0907 928 357), e-mail: stefan.scecina@mmpress.sk
Peter Demo (0905 833 628)
Ján Huba (0905 323 025)

Predplatné: AGROmagazín je samostatnou prílohou časopisov Slovenský CHOV, Naše pole a Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. Je možné si ho predplatiť aj samostatne.
Predplatné týchto časopisov: Mária Súkeníková, 037 778 40 70, inzercia@nasepole.sk

strip predplatne

strip3

strip grafy

poc01poc02
poc03
poc04