agromagazin logo

am banner

Meniny

Pokyny pre autorov

Články nám posielajte na emailovú adresu karkulin@mmpress.sk. Pokiaľ nie je vyžiadaný, odporúčame jeho tému prekonzultovať vopred s redakciou. Kontaktujte prosím šéfredaktora Ing. D. Karkulína (0905 620 195, karkulin@mmpress.sk)

Nastavenie programu a zásady písania textu [pdf]

strip predplatne

strip3

strip grafy

poc01poc02
poc03
poc04